M I C H A E L   I N   B R U S S E L

K u n s t p r o j e c t     P r o j e t   a r t i s t i q u e      K u n s t p r o j e k t     A r t p r o j e c t2 9 / 0 9 / 2 0 1 5    -    2 9 / 0 9 / 2 0 1 6

het werkproces   the working proces   proces de travaille   

in
Pentagon BrusselsVOORBEREIDING    PREPARATION


         

Glassnijden      60 glaasjes       Couper le verre    60 pieces       

Glas slijpen - roder le verre      de Elementen - les ElementsMichael...

ambachtelijk en etherisch - artisanale et etherique
        
licht en duisternis - lumière et obscurité


60 * 5 = 300 zijden snijden, slijpen  60 * 5 = 300 cotés couper et roder


gestolde vloeistof   
liquide solidifiétransparantie en diepte    transparence et profondeur

Dodecaeder # 1

20/12/2015 - 06/01/2016          

SCHILDEREN - LA PEINTURE -  PAINTING - DIE BEMALUNG

IN DE OVEN OP 630° C - DANS LE FOUR - IN THE KILN - IN DER OFEN
     
KOPERFOLIE - LE CUIVRE - COPPERFOIL - KUPFERFOLIE

              

DE GOUDPATINA - LE POTION MAGIQUE - THE MAGIC POTION - DER ZAUBERTRANKDodecaeder # 1


Foto's Troon # 1      Photos Trône # 1      Pictures Troon # 1      Fotos Troon # 1
PASEN - PAQUÊS - EASTER - OSTERN


27/03/2016 - 08/04/2016


         


       Dodecaeder # 2Foto's Hallepoort # 2     Photos Porte de Hal # 2     Pictures Porte de Hal # 2     Fotos HalleTor # 2
Dodecaeder # 3Foto's Ninoofse poort # 3     Photos Porte de Ninove # 3     Pictures Porte de Ninove # 3     Fotos NinoveTor # 3
Dodecaeder # 4


Foto's Sainctelettesqare # 4     Photos Sainctelettesquare # 4     Pictures Sainctelettesquare # 4    Fotos Sainctelettesquare # 4
wordt vervolgd   to be continued   continué    weiter


Terug Retour Zurück Back


all photographs  on these websitepages are worldwide copyright protected (Sabam) and therefore may not be used in any way
without written consent of the creator/owner - copyright 2015 Saskia Lupini-Klute

alle foto's op deze internet site zijn auteursrechtelijk beschermd (Sabam) en mogen daardoor zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van de maker niet gecopiëerd worden - copyright 2015 Saskia Lupini-Klute

***