M I C H A E L   I N   B R U S S E L

K u n s t p r o j e c t     P r o j e t   a r t i s t i q u e      K u n s t p r o j e k t     A r t p r o j e c t2 9 / 0 9 / 2 0 1 5    -    2 9 / 0 9 / 2 0 1 6
                
hoek van St. Andriesstraat en Schuitenkaai - Coin rue Saint André et Quai au Barques
(door - par A. Gillis en J. Dillens)  (foto S.L.)Historic traces
of

A r c h a n g e l   M i c h a e l

in
Pentagone Brussels
Aartsengel Michael op de Vismarkt - Vismet (Sinte Katelijne)
(foto S.L.)

tussen "het Zeepaard", "le Jardin de ma Soeur" en het standbeeld "Aan de Oorlogsduif"
van Victor Voets op het Pantsertroepensquare (1931)

  het Anspachmonument
van Pierre-Jean Braecke, dat zich nu op de Vismarkt in het waterbekken bevindt,
maar vroeger
(van 1897-1973) op het de Brouckèreplein stond.

entre le Cheval de Mer,  "Le Jardin de ma Soeur" et le "Pigeon soldat"
de Victor Voets sur le Pantsertroepensquare(1931)
le monument d'Anspach de Pierre-Jean Bracke, qui se trouve sur le Vismet dans le bassin d'eau,
mais se trouvait autrefois  sur la Place de Brouckère.

Michael
stromende kracht,
meteoriten versmelten tot ijzer en zwaard
Ahrimanisch-sulfurische Draak
wordt gewogen
't Verguld standbeeld van aartsengel Michael,
in de Sint Michiels en Sinte Goedele kathedraal

(beelden gemaakt door M. De Martelaere in 1912).  E
r is ook een standbeeld van Sinte Goedele.

Le statue dorée
de l'archange Michael dans la cathédrale Saint-Michel et Sainte Gudule
(faite par M. Martelaeres en 1912). Il y a aussi une statue de Sainte Gudule.              


Michael

E e n   m e t e o r i e t s t e e n   i n   h e t   w a t e r   g e g o o i d . . .

als neerdwarrelende herfstbladeren
verzamelen zich de spreuken,
beeltenissen, gedachten.
draken en aartsengelen
ijzeroxide
glas
.Brusselse Draken


Michael
Goud in café le Cirio


bewegende daadkracht,
blauw meteorenlicht en ijzer-oxide

spreuken, wensen, beelden

Michael op een gebrandschilderd glasraam, derde raam van rechterzijbeuk, met aartsengel Michael en Sinte Goedele,
in twee onderste panelen van een veel groter glasraam. (
door de Brusselse glazenier J.B. Capronnier gemaakt in de 19e eeuw)Deze grote glasramen uit de 19e eeuw,  representeren -behalve cultureel erfgoed en bijzonder kunstambacht- helaas ook een donkere bladzijde uit de geschiedenis.

Op dit en verschillende andere glasramen staat afgebeeld hoe de Joden in 1370 in de Brusselse synagoge de Heilige Hostie ontwijdden door deze met dolken te doorsteken, -dit om Christus opnieuw te doen lijden-, waarna de hosties begonnen te bloeden...  Een zestal Joden sterft  vervolgens op de brandstapel te Brussel. Dit gebeuren,  het bloeden van de hosties, wordt dan de navolgende 500 jaar het 'Mirakel van het Heilig Sacrament' genoemd.

Nadat in 1967 een verzoek tot eerherstel van de Joodse gemeenschap werd ingediend, werd In 1977 een bronzen plaat in de Sacramentskapel (nu de Schatkamer) aangebracht die de bezoekers aan de kathedraal moet waarschuwen voor antisemitisme. De herinneringen aan het al te pijnlijke verleden moeten -middels het glasramen-, schilderijen- en wandtapijten erfgoed- , behouden blijven als ernstige vingerwijzing voor de toekomst.


Meer hierover kunt u lezen op de website van ethicus en historicus Dhr. Gie Van den Berghe:

http://www.serendib.be/artikels/hocestcorpusmeum.htm


    
Aartsengel Michael op Noord-Oostelijke kant van de kathedraalRosa, Rosae, Rosam...


Don Quichot & Sancho Pancha kijkend naar de vijf meter hoge windwijzer Michaël
(uit 1455 van kopergieter Maarten Van Rode, in 1996 vervangen door een exacte kopie)
op de Brusselse Stadhuistoren (Jacob Van Tienen en Jan van Ruisbroeck 1449)het Brusselse Stadhuis
Timpaan met Michael, Draak en Michaelstrijders
(foto's ©2015 S.L.)daadkracht als ijzeren wet
  uit aardes diepten
het levende doet groeien
elementenwezens

Michael copper inlay on floor of
Brussels Central Station (Victor Horta)Michael
sterrenhemelvuur stralend
zo beneden
zo boven
Michael en herfstvuursalamanders (photo S.L.)Terug Retour Zurück Back