C o n t a c t :   

S a s k i a   L u p i n i

b e e l d e n d   k u n s t e n a a r      v i s u a l   a r t i s t       a r t i s t e   v i s u e l

g l a s k u n s t e n a a r

b r u s s e l    b r u s s e l s    b r u x e l l e s

Irania

saskia@het-glazen-sprookje-manufacturen.eu

     

  G L A S -  I N -  L O O D       S T A I N E D   G L A S S     V I T R A I L  A U   P L O M B       B L E I G L A S


G L A S  I N  K O P E R F O L I E       G L A S S  I N  C O P P E R F O I L       V I T R A I L  A U  J O I N T S  D E  C U I V R E       G L A S  I N  K U P F E R F O L I E

B R A N D S C H I L D E R E N       G L A S S  P A I N T I N G        P E I N T U R E  S U R  V E R R E       G L A S M A L E R E I
Iridis-vitreae


Saskia Lupini   Iridis Vitreae
glas-restauratie en creatie

  2 0 1 6 - 2 0 2 8

Wettelijk erkend als vakkundig ambachtsvrouw door de

Commissie Ambachtslieden van de FOD Economie,


                    

een erkenning van authentiek vakmanschap, handwerk en creativiteit.

S T A G E S     C L A S S E S      C O U R S     K L A S S E N


plaats - lieu -  place :    Centre Belge du Vitrail Pierre Majerus Brussel
G L A Z E N   R E G E N B O O G

Glas is een doorzichtige, vloeibare, elementaire substantie die op velerlei wijzen gevormd en getransformeerd kan worden.

Het werken met licht d.m.v. glas en het traditionele brand- of glasschilderen -dat in tegenstelling tot de digitale processen een zeer ambachtelijke benadering eist-,

sluit dicht aan bij de beelden die naar boven sprankelen, wanneer men zich verdiept in de wereld van sproken en mythen, mijn inspiratiebron.

Door het intuïtief werken, worden creatieve en inspiratieve bronnen aangesproken. Vanuit dit gezichtspunt geef ik cursussen authentiek creëeren.

De wisselwerking van de mens met zijn innerlijk en de mens met zijn medemens zijn daarbij in samenspel.


voor verdere inlichtingen en contact:

 saskia@het-glazen-sprookje-manufacturen.eu