M I C H A E L   I N   B R U S S E L

K u n s t p r o j e c t     P r o j e t   a r t i s t i q u e      K u n s t p r o j e k t     A r t p r o j e c t2 9 / 0 9 / 2 0 1 5    -    2 9 / 0 9 / 2 0 1 6


Dodecahedron

Photographs   Bilden   Photos   Foto's

Dodecaeder # 1       Dodecaeder # 2       Dodecaeder # 3       Dodecaeder # 4       Dodecaeder # 5


Terug Retour ZurŁck Back


all photographs  on these websitepages are worldwide copyright protected (Sabam) and therefore may not be used in any way
without written consent of the creator/owner - copyright 2015 Saskia Lupini-Klute

alle foto's op deze internet site zijn auteursrechtelijk beschermd (Sabam) en mogen daardoor zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van de maker niet gecopiŽerd worden - copyright 2015 Saskia Lupini-Klute

***